Gdynia: Plac Grunwaldzki i ochrona wód Zatoki Gdańskiej w plebiscycie EKO INWESTYCJA POMORZA

Gdynia kojarzy nam się z nowoczesnymi rozwiązaniami w przestrzeni miejskiej, zaangażowaniem mieszkańców, ciekawymi propozycjami dla turystów i oczywiście MORZEM.  Jak bardzo ważne są dla tego Miasta projekty związane z ochroną środowiska i powstawaniem nowych zielonych miejsc świadczy przesłane do naszego plebiscytu zgłoszenie do tytułu EKO INWESTYCJA POMORZA.

Zapraszamy do poznania szczegółów gdyńskich inwestycji w dwóch kategoriach plebiscytowych.

I KATEGORIA (inwestycje edukacjno-ekologiczne)  – Zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę i budową siedziby Gdyńskiego Centrum Filmowego z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim w Gdyni.

Plac Grunwaldzki fot. DorotaNelke

Plac Grunwaldzki fot. Dorota Nelke

Zaniedbany Plac Grunwaldzki w 2015 roku zmienił się w zieloną i przyjazną przestrzeń publiczną, na którym znajduje się dolna stacja kolejki torowej na Kamienną Górę, Gdyńskie Centrum Filmowe i podziemny parking na 200 aut. Na placu znalazły się ławeczki, nowe nasadzenia zieleni i rozległy, jak na centrum miasta, zielony trawiasty skwer. Kolejka wzbogaciła dotychczasową ofertę turystyczną i rekreacyjną Gdyni przyczyniając się do rozwoju jej funkcji miejskich i metropolitalnych, zaś parking rozwiązał problem nadmiaru aut, parkujących na ulicy Świętojańskiej i przyległych. Dzięki realizacji tego projektu Kamienna Góra, stanowiąca przepiękny i jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy, stała się dostępna dla szerszego grona osób odwiedzających miasto i samych mieszkańców. Ponadto, cały plac wraz z budynkiem Szkoły Filmowej stanowi doskonałe uzupełnienie oferty kulturalnej znajdujących się w pobliżu obiektów, takich jak Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz planowane Forum Kultury.

Plac Grunwaldzki fot: Karol Stańczak

Plac Grunwaldzki fot: Karol Stańczak

 

Zieleń, świeże powietrze, alejki zachęcające do spacerów, plac zabaw dla dzieci, wspaniałe widoki na Zatokę Gdańską, port jachtowy i Port Gdynia – to główne atuty widoku z tego miejsca. Kamienna Góra, bo o niej mowa, to przepiękne tereny rekreacyjne, z których warto korzystać w wolnym czasie. Dostęp do nich jest dzisiaj znacznie prostszy dzięki niespełna dwuminutowej przejażdżce kolejką na samą górę, z której mogą skorzystać osoby starsze, mamy z dziećmi czy po prostu zmęczony długim zwiedzaniem turysta. Odnowiony Plac Grunwaldzki zmienił całkowicie oblicze. Został zaprojektowany jako nowa przestrzeń publiczna zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów. Przedtem był zaniedbanym i betonowym miejscem, nie mającym określonej funkcji. O dawnym przeznaczeniu świadczyła tylko stara muszla koncertowa, dzisiaj, po odnowieniu, na powrót wykorzystywana jako miejsce muzycznych spotkań. Już 13 września 2015 r., z okazji otwarcia Gdyńskiego Centrum Filmowego, będzie można przekonać się, jak duży potencjał ma to miejsce. Muzyka i inne wydarzenia będą tam obecne przez cały dzień. Z kolei parking podziemny pod Gdyńskim Centrum Filmowym to rozwiązanie na rzecz ochrony krajobrazu miejskiego przed wszechobecnymi samochodami i zminimalizowanie ryzyka przedostania się do środowiska zanieczyszczeń z naszych samochodów. To inwestycja zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów.Do 18.08.2015 r. kolejka przewiozła już 90.000 osób.

Okres realizacji inwestycji:

Styczeń 2014 – sierpień 2015

Źródła finansowania:

Łączny koszt inwestycji brutto – 39,57 mln zł.
Środki na realizacje inwestycji pochodzą z dwóch źródeł:
• pożyczki unijnej z Inicjatywy Jessica w kwocie 21,9 mln zł brutto,
• środki własne Gminy Miasta Gdynia 17, 66 mln zł brutto.

Przydatne strony:

www.forumkultury.pl
www.gdynskiecentrumfilmowe.pl

 

II KATEGORIA ( wysokonakładowe inwestycje ekologiczne)  Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych

zdj. materiały prasowe Miasto Gdynia

zdj. materiały prasowe Miasto Gdynia

Projekt realizowany jest od 2009 r., wspierany funduszami UE, dotyczy budowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni, do którego we wrześniu 2014 r. dołączyły trzy miasta: Rumia, Reda i Wejherowo. Dotychczas wykonano łącznie 26, 5 km kanalizacji deszczowej, zainstalowano 56 urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, przebudowano zbiornik retencyjny przy ul. Bosmańskiej oraz zakończono budowę suchego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 6 tys. m3 w dzielnicy Gdyni Karwiny, wokół którego powstał atrakcyjny teren rekreacyjny. Szczegółowa lista zadań inwestycyjnych, zrealizowanych przez miasta Gdynię, Rumię, Redę oraz Wejherowo w ramach tego przedsięwzięcia, liczy 23 pozycje.

Zbiornik retencyjny Karwiny / zdj. materiały prasowe Miasto Gdynia

Zbiornik retencyjny Karwiny / zdj. materiały prasowe Miasto Gdynia

Zbiornik retencyjny Karwiny / zdj. materiały prasowe

Zbiornik retencyjny Karwiny / zdj. materiały prasowe

 

Najważniejsze korzyści odniosło środowisko przyrodnicze, w tym przede wszystkim wody Zatoki Gdańskiej. Jest ona naturalnym odbiornikiem wód powierzchniowych, spływających z obszarów leśnych i miejskich całej Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Wody te, dostając się do potoków, w tym do rzeki Kaczej, niosły do tej pory różne zanieczyszczenia, pochodzące z gruntów, zawiesiny oleiste itp. Dzięki projektowi jest już widoczna poprawa czystości wód w kąpieliskach Zatoki Gdańskiej, a tym samym zwiększyła się atrakcyjność nadmorskiego wypoczynku zarówno wśród mieszkańców jak i turystów.
Uzyskane efekty to przede wszystkim:
• 3−krotne zmniejszenie poziomu zawiesin ogólnych – dzięki sprawnemu funkcjonowaniu urządzeń podczyszczających
• 5−krotne zmniejszenie ilości substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku.
• ograniczenie ryzyka wystąpienia podtopień i lokalnych powodzi podczas deszczy nawalnych oraz wiosennych roztopów.

Okres realizacji inwestycji:
Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, w oparciu o środki unijne na lata 2014-2020.
2009-2015

Źródła finansowania:

• Fundusze strukturalne UE: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – 69,56% – 51,8 mln PLN
• Środki własne Gminy Gdynia – 42, 7 mln PLN
Dodatkowo:
• Gmina Miejska Rumia: 3, 8 mln PLN
Gmina Miasto Reda: 1, 35 mln PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 3, 86 mln PLN
Całość kosztów projektu – 75, 5 mln zł

Więcej informacji na stronie:

www.gdynia.pl/news/inwestycje/deszczowka

 

I edycja Plebiscytu ” EKO INWESTYCJA POMORZA” 2015 realizowana jest przy współpracy

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

EKO-INWESTYCJA-POMORZA-banner_750-x100-px_w2 (1)

Udostępnij na...

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS
reklama
Email
Print
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Google Plus