Klimat dla Pomorza – Pomorze dla klimatu: Natura przyspiesza

Z niepokojem patrzymy na zmiany w klimacie, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, których jest coraz więcej. Co czeka nas i kolejne pokolenia w przyszłości?

dziewczyna w butelce

Rozmowa  z dr inż. Marzeną Sztobryn rozmawia Grażyna Antoniewicz
Jaki jest klimat na Wybrzeżu, czy lepszy niż na południu Polski czy gorszy?
Niewątpliwie różnice pomiędzy naszym klimatem a klimatem Krakowa wynikają przede wszystkim z tego, że my mamy morze, a oni mają obok góry, które zatrzymują im chmury. Nasze morze w zimie nas ogrzewa, a w lecie oziębia. Poza tym ten klimat jest tu zróżnicowany. Na przykład mieszkamy w Gdyni na Karwinach, rano wychodzimy do pracy i mamy minusowe temperatury, zjeżdżamy w dół do Gdyni i tam mamy plusowe temperatury.

Czy możemy więc powiedzieć, że my Pomorzanie jesteśmy bardziej szczęśliwi niż mieszkańcy Krakowa?
Na pewno, dlatego, że dzięki morzu mamy przestrzeń, gdzie te wszystkie smogi, wyziewy są wywiewane.
Czy klimat tak bardzo się zmienił. Obserwujemy gwałtowne ulewy, długotrwałe susze, anomalia pogodowe.
Zmiany klimatu są normalne, natomiast w tej chwili obserwujemy przyspieszenie występowania zjawisk ekstremalnych. Na przykład, w czasach pierwszych Piastów, czasach chrztu Polski najczęściej występującym na naszym obszarze drzewem owocowym były morele i brzoskwinie, czyli było dużo cieplej. Potem mieliśmy wiek dwunasty, gdzie na przykład w Anglii masowo hodowano winogrona, tam gdzie dzisiaj jest to niemożliwe. Wreszcie przyszedł wiek szesnasty i siedemnasty, tak zwana mała epoka lodowa i było piekielnie zimno.

Czy zmiany mogą być spowodowane wybuchem wulkanu?
Jak najbardziej, w dziewiętnastym wieku wybuch taki spowodował, że chmury wulkaniczne okryły cały świat. Był jeden rok, o którym mówi się, że był to rok bez lata. Dowodem na to są obrazy wielkich mistrzów, gdzieniegdzie widać na nich wspaniałe, złote zachody słońca, to właśnie świadczy o tym, że w powietrzu unosił się pył wulkaniczny. Oczywiście, w tej chwili o zmianach decyduje człowiek, jego ekspansja, wydzielanie gazów emisyjnych, wyrzynanie lasów itd. To wszystko sprawia, że klimat się nam zmienia. Być może szybciej, niż gdyby tego nie było.

A jeżeli chodzi o naszą przyszłość?
Podstawą są emisje gazów, jedne wywołują efekt cieplarniany, ale są i takie, które oziębiają. W zespole Ala Gore’a, byłego wiceprezydenta USA, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za prace na temat zmian klimatycznych na Ziemi, był między innymi ze strony Polski profesor Mirosław Miętus z Uniwersytetu Gdańskiego (ekspert Światowej Organizacji Meteorologicznej). Zespół zrobił trzy scenariusze i modele. Pierwszy o tym, jak będzie zmieniała się emisja gazów cieplarnianych, a więc temperatura na świecie w zależności od tego, czy będziemy mieli bardzo szybki i kontrolowany rozwój technologiczny i stosunkowo mniejszą niż dotychczas populację na Ziemi oraz czy znajdziemy środki na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i emisji gazu.
Drugi scenariusz zakładał, że po prostu ten rozwój będzie kompletnie niekontrolowany, podobnie jak i niekontrolowany będzie wzrost populacji przy całkowitym braku przeciwdziałań. To były skrajne modele i był środkowy, umiarkowany.

A jak będzie w Polsce?
Projekt realizowany przez IMGW pod kierownictwem profesora Miętusa zrobił symulacje, na podstawie tych modeli, że nasi potomkowie będą mogli stwierdzić, jak będzie się to zmieniało u nas. Te scenariusze dawały różne wyniki, ale generalny wniosek, który można wysnuć brzmi: będzie pewne ocieplenie i wzrost zjawisk ekstremalnych.

Na czym będzie to polegać?
Na tym, że lata możemy mieć chłodniejsze i zimy cieplejsze, a wzrost zjawisk ekstremalnych będzie głównie zależał od wiatru, czyli będziemy mieli większą ilość wichur, sztormów. Takie są przewidywania na podstawie tych modeli, a jak będzie? To już nasi potomkowie będą mogli stwierdzić.
Dziękuję za rozmowę.

Skutki efektu cieplarnianego
– podniesienie poziomu mórz o około 0,5 m i zalanie bardzo zaludnionych terenów, np. w Holandii, w dorzeczu Mississippi czy w Bangladeszu;
– gwałtowniejsze występowanie takich zjawisk, jak huragany czy powodzie;
– wyższe temperatury mogą poprawić warunki dla rolnictwa w środkowej i północnej części Europy oraz Kanadzie, ale spowodują wysuszenie obecnie żyznych terenów, np. w Azji Południowo-Wschodniej czy w USA;
– choroby tropikalne, takie jak malaria, mogą rozprzestrzeniać się na północ i południe.
Skutkiem wytwarzania gazów cieplarnianych, prócz procesu spalania paliw organicznych, są również: wycinanie lasów, pożary sawanny (zanik zdolności pochłaniania dwutlenku węgla) oraz rolnictwo, które jest źródłem metanu pochodzącego z uprawy ryżu i hodowli bydła.

Efekt cieplarniany
Zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi, polegające na zatrzymywaniu pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery. Spowodowane jest to wzrostem zawartości gazów: głównie dwutlenku węgla (CO2), freonów, metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Naukowcy oceniają, że temperatura powierzchni Ziemi może wzrosnąć do 2100 roku o około 1-3,5°C. Na powstanie efektu cieplarnianego pośrednio wpływają, również i inne gazy powstające podczas spalania, np. tlenek węgla (CO), pozostałe tlenki azotu (NO2, NO), węglowodory. Gazy te z jednej strony przepuszczają pasmo fal słonecznych ultrafioletowych, z drugiej zaś absorbują promieniowanie podczerwone, zapobiegając w ten sposób ucieczce ciepła atmosferycznego w kosmos. Wzrost zawartości CO2 i innych gazów szklarniowych może zatem podnieść temperaturę Ziemi do niebezpiecznego poziomu, co w końcowym efekcie może przyczynić się do zmian klimatu.

autor: Grażyna Antoniewicz

Dziennik Bałtycki – dodatek promocyjnych „Pomorze dla Klimatu” z dnia 24 sierpnia  2016 r.  dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Czekamy również na Wasze propozycje tekstów i tematów związanych z przestrzenią miejską, edukacją ekologiczną, eko designem, eko wydarzeniami i  konkursami. A może jesteście producentami ekologicznych mebli, zabawek, żyności lub gadżetów? Napiszcie do nas. Warunek jest tylko jeden! Tematy muszą dotyczyć lub być realizowane na Pomorzu;). Wystarczy, że prześlecie je na adres: redakcja@miastonaplus.pl.

WFOSIGW Korzystam z

Udostępnij na...

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS
reklama

Komentarze są zamknięte

Email
Print
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Google Plus