Klimat dla Pomorza – Pomorze dla klimatu: Nieprawidłowe ogrzewanie oraz ruch drogowy – te czynniki mają duży wpływ na jakość powietrza

 

zuraw-pomorze

Jakość powietrza w naszym regionie uległa na przestrzeni ostatnich lat znaczącej poprawie, jednak nadal nie jest ona w pełni zadowalająca. Spośród substancji badanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, poziomy uznane za szkodliwe dla zdrowia przekraczane są obecnie przede wszystkim dla benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz drobnych pyłów zawieszonych. Obie te substancje są bardzo groźne dla naszego zdrowia, wywołują choroby układu oddechowego, układu krążenia, nowotwory. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń jest ogrzewanie: przede wszystkim domowe piece o niskiej sprawności, opalane złej jakości paliwem stałym, tj. węgiel i drewno. Jest to tzw. niska emisja. Niska, bo emitory szkodliwych substancji, czyli kominy, znajdują się nisko nad ziemią. Wyraźny wpływ na jakość powietrza ma też intensywny ruch drogowy. Dobrą wiadomością jest fakt, że źródła zanieczyszczeń związane z działalnością przemysłową zostały zlikwidowane lub unowocześnione na tyle, że ich udział w zanieczyszczaniu powietrza stał się bardzo niewielki.

Głównym zadaniem Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony powietrza jest opracowywanie projektów Programów ochrony powietrza, które następnie są przyjmowane przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Dotychczas sejmik podjął trzy uchwały określające takie Programy. Każdy z nich zawiera m.in.szczegółową analizę zanieczyszczeń oraz listę działań naprawczych, których celem jest zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do powietrza.

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako koordynator realizacji Programów, monitoruje stopień realizacji poszczególnych działań podejmowanych przez podmioty za nie odpowiedzialne. Wśród tych podmiotów są gminy, które podjęły wielki wysiłek związany z realizacją działań wynikających z Programów ochrony powietrza. Na terenie województwa zlikwidowano ok. 5 tys. kotłów węglowych zmieniając sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny (głównie podłączenie do sieci cieplnej i ogrzewania gazowego) oraz poddano termo-modernizacji wiele budynków użyteczności publicznej. Dodatkowo podejmowanie przez gminy oraz organizacje pozarządowe działań edukacyjnych w różnych grupach wiekowych oraz poprzez różne formy przekazu sprawiło, iż wiele osób własnymi siłami podjęło się wymiany starych pieców, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.

Mieczysław Struk,
marszałek województwa pomorskiego

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

 

Dziennik Bałtycki – dodatek promocyjnych „Pomorze dla Klimatu” z dnia 24 sierpnia  2016 r.  dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Czekamy również na Wasze propozycje tekstów i tematów związanych z przestrzenią miejską, edukacją ekologiczną, eko designem, eko wydarzeniami i  konkursami. A może jesteście producentami ekologicznych mebli, zabawek, żyności lub gadżetów? Napiszcie do nas. Warunek jest tylko jeden! Tematy muszą dotyczyć lub być realizowane na Pomorzu;). Wystarczy, że prześlecie je na adres: redakcja@miastonaplus.pl.

WFOSIGW Korzystam z

Udostępnij na...

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS
reklama

Komentarze są zamknięte

Email
Print
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Google Plus