„KLIMAT DLA POMORZA – POMORZE DLA KLIMATU” i „EKO PATROL REPORTERÓW DLA KLIMATU” – kampanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nasze redakcja  przy współpracy z lokalnymi mediami w zasięgu woj. pomorskiego w okresie od maja  do listopada 2016 r. będzie realizowała dwa projekty  o charakterze informacyjno-edukacyjnym pt.: „KLIMAT DLA POMORZA – POMORZE DLA KLIMATU” i „EKO PATROL REPORTERÓW DLA KLIMATU – edycja II 2016” – kampanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Ich celem będzie pokazanie wpływu zmian klimatu na lokalne inwestycje, mieszkańców i turystów. Kampanie mają w sposób skuteczny z wykorzystaniem dostępnych kanałów promocyjnych dotrzeć do dużych ośrodków miejskich (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk), mieszkańców pomorskich gmin oraz miejscowości wypoczynkowych zlokalizowanych na Mierzei Wiślanej i Półwyspie Helskim. Naszym głównym celem jest maksymalne i optymalne dotarcie do wszystkich grup odbiorców od dzieci poprzez studentów, osoby aktywne zawodowo, mieszkańców miast i gmin oraz seniorów. Zrealizowane tego założenia chcemy osiągnąć poprzez współpracę z lokalnymi mediami tj. Dziennik Bałtycki i Gazeta Wyborcza Trójmiasto.

Zadanie 1 – „KLIMAT DLA POMORZA – POMORZE DLA KLIMATU” – kampania dotycząca ochrony środowiska i jego ochrony (zasięg woj. pomorskiego)

Zmiany klimatu mają wpływ na aglomeracje miejskie, w których  dynamicznie przybywa dróg, rozwija się komunikacja zbiorowa, powstają nowoczesne klimatyzowane obiekty mieszkalne, biurowe czy handlowych. Szczególnie widać to w Trójmieście, ale i w gminach turystycznych, które skorzystały ze środków unijnych i zrealizowały za nie inwestycje. Dynamiczny rozwój ma zalety, ale i wady. Większe zapotrzebowanie na energie, więcej samochodów powoduje emisję szkodliwych  substancji i CO2 do atmosfery. Ocieplenie klimatu ma również wpływ na gatunki roślin, czy zużycie wody. Nie powstrzymamy tego. Możemy jednak skutecznie edukować i informować jak każdy z mieszkańców Pomorza.

Koszt kwalifikowany zadania: 25 200 zł

Realizacja zadania jest dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w kwocie – 20 000 zł

www.wfosigw.gda.pl

WFOSIGW Korzystam z

Zadanie 2 – „EKO PATROL REPORTERÓW DLA KLIMATU – edycja II 2016”

Nasi reporterzy i współpracujący z nami dziennikarze zrealizują przez 6 miesięcy cykl artykułów w internecie i prasie, których tematem przewodnim będą kwestie związane z klimatem i zachodzących w nim zmianach. Połączone redakcje podejmą się przy współpracy z pomorskimi specjalistami i instytucjami związanymi z ochroną środowiska przekazaniu mieszkańcom regionu jaki wpływ mogą mieć zachodzące w klimacie globalnym zmiany na ich życie codzienne, gospodarkę i ruch turystyczny. Jakie zagrożenia i działania uchronią w przyszłości przed klęskami żywiołowymi (powodzie, fale upałów, ulew, czy plagi owadów). Dlaczego tak ważne są zintegrowane i długofalowe programy dla wybrzeża Bałtycku (strefa objęta zagrożeniem podniesienia poziomu morza), czy ujść rzek (wymagających ochrony i wycofania zabudowy z obszarów zalewowych). Jak zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co to jest przyjazna energetyka? W naszych publikacjach będziemy wskazywać na powyższe pytania i wskazywać konkretne istniejące już rozwiązania na poziomie lokalnym, i te które w najbliższych latach powinny zostać zrealizowane zarówno przez pomorskie samorządy (80% zużycia energii i emisji CO2 związanych jest z działalnością obszarów miejskich, władze lokalne odgrywają istotną rolę w łagodzeniu), instytucje ekologiczne oraz gospodarstwa domowe. Do projektu oprócz expertów chcemy zaprosić i wesprzeć tym samym działania pomorskich sygnatariuszy Porozumienia Między Burmistrzami oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.Poprzez wypowiedzi mieszkańców Pomorza i ekologicznych inicjatorów wydarzeń edukacyjnych chcemy pokazać jakie inicjatywy i inwestycje realizowane w regionie wpływają na turystykę , atrakcyjność regionu, czystość powietrza i samopoczucie najmniejszej lokalnej społeczności, a nawet gospodarstwa domowego. Wskazać  dobre praktyki, przykłady inwestycji i programy związanych z ochroną środowiska przez pryzmat osób, które je wdrażają i prowadzą. Dodatkowym efektem ma być mobilizacja tzw. dziennikarzy obywatelskich. Chcemy dać im możliwość i miejsce na komentarze, wskazywanie pomysłów i rozwiązań, które w ich opinii mogą mieć korzystny wpływ na przyrodę w ich najbliższym otoczeniu.

Koszt kwalifikowany zadania: 25 200 zł

Realizacja zadania jest dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w kwocie – 20 000 zł

www.wfosigw.gda.pl

WFOSIGW Korzystam z

Udostępnij na...

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS
reklama

Komentarze są zamknięte

Email
Print
Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Google Plus